Plan Konferencji
I dzień Konferencji (2022-09-13)
09:00 - 11:30Rejestracja Uczestników: Biblioteka PŚk
Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce
11:30 - 13:00Przejazd i zakwaterowanie w hotelu Ameliówka
13:00 - 13:45Obiad dla Uczestników
13:45 - 14:00Uroczyste otwarcie Konferencji przez
JM Rektora prof. dr hab. inż. Zbigniewa Korubę
14:00 - 16:00
Pierwsza sesja plenarna
16:00 - 16:30
przerwa kawowa
16:30 - 18:30
Pierwsza sesja plenarna (cd.)
18:30Uroczysta kolacja z Władzami Uczelni
II dzień Konferencji (2022-09-14)
09:00 - 10:30
Druga sesja plenarna
10:30 - 11:00
przerwa kawowa
11:00 - 12:30
Druga sesja plenarna (cd.)
12:30 - 13:00Panel dyskusyjny i zakończenie Konferencji
13:00 - 13:45Obiad dla Uczestników
14:00Wyjazd na dworzec PKP i PKS

Termin zgłaszania udziału w Konferencji upłynął w dniu: 2022-05-31.

Lista zgłoszonych uczestników KonferencjiLista zgłoszonych uczestników Konferencji z referatami

SPONSORZY:  

PATRONAT:

IP: 3.227.240.72